top of page

Camins ramaders

  • Recuperació, senyalització, protecció jurídica i valorització dels camins ramaders i carrerades en el municipi de Vilanova i la Geltrú i per extensió a la Comarca del  Garraf i a Catalunya.

  • Participació en el projecte del Camí Ramader de la Marina (280 Km. aprox.) impulsat pels Ajuntaments de Santa Margarida i els Monjos, Lluçà i Llívia, i participat per els Ajunt. de Vilanova i la Geltrú i Canyelles de la comarca; per la revitalització de la Carrerada, el camí ramader principal de l Garraf a la Cerdanya, com a via excursionista i etnològica i perquè esdevingui per al trànsit no motoritzat i l’ús social un pol d'atracció econòmica i d'oci i una nova infraestructura de dinamització turística per la comunicació verda del territori, amb un cost mínim de manteniment una vegada implementada.

  • Catalogació, marcatge i reconeixement jurídic dels principals camins públics i elements patrimonials de Vilanova i la Geltrú i el Garraf per a la seva protecció i promoció econòmica (allotjaments, manutenció, transports, punts d'interès, informació turística, etc.). Estudis de noms i toponímia recuperada dels camins existents en base a arxius històrics. Entre ells,  el Camí d’Adarró. Camí Santa Llúcia, Camí dels Dos Molins,  i habilitació de la resta del Camí central fins a la Talaia. Camí de l’Ortoll, Camí del Prat de Vilanova. Aquests camins  ja son transitables en alguns trams per la tasca voluntària dels membres de Garrafcoopera i la Plataforma Defensem l’Ortoll.

  • Cercar nous col·laboradors per al projecte (Centres excursionistes, culturals, grups de BTT, Hípiques, AAVV  i altres entitats municipals o supramunicipals).

  • Difondre les exposicions itinerants sobre la transhumància, els camins ramaders i el projecte del Camí ramader de Marina.

  • Creació, recopilació i publicació de materials diversos sobre els Camins ramaders de la comarca i els elements patrimonials i culturals relacionats amb les diferents etapes de la transhumància (espais protegits, masies, corrals, mulasses, basses, aljubs i pletes) per el coneixement i sensibilització envers el medi natural i patrimonial tot Impulsant un catàleg extensiu de camins comarcals amb reconeixement de la Carrerada de la Cerdanya o de la Marina com a via verda que connecta la Cerdanya amb la costa.

  • Ajudar en el desenvolupament del Centre d'interpretació i de documentació relacionat amb els camins ramaders, al Castell de Penyafort, a Sta Margarida i els Monjos.

ACCIONS EXECUTADES FINS L’ACTUALITAT

a.- Camí Ral d’Adarró, Camí de Santa Llúcia a Cubelles. Recuperació dels camí fins al camí vell de Cubelles amb l’objectiu de crear una via verda d’unió de les 2 poblacions limitant el trànsit motoritzat.

b.- Camí dels Dos Molins - La Talaia - Les Gunyoles/Sta.Margarida i els Monjos, recuperació de la part final del camí ramader de Marina a la Cerdanya.

c.- Disseny i habilitació del Circuit d’Adarró (5 km) per ús lúdic. Fa un recorregut per l’Ortoll, Sant Gervasi, Turó del Sèu, Santa Llúcia i Adarró. Milers de  visitants i usuaris a l’any.

d.- Passeig Botànic. Habilitació del tram del camí de 500 m. on es mostra la varietat de flora típica del Garraf (margalló, garric, vidiella, etc.); i creació de punts en el recorregut  d’horta periurbana per rememorar el passat agrícola.

e.- Restauració i condicionament de diferents basses naturals en penyes, lloses i rocallisos on s’acumula l’aigua de pluja, per la proliferació d'amfibis, invertebrats, mamífers i aus autòctones i migradores.

f.- Participació als Pressupostos participatius de Vilanova.

g.- Equipament d’una zona per a la transhumància de curta durada en col·laboració amb la Fundació Miranda.

h.- Activitats de neteja (Clean-up days),  picnics,  passejades interpretatives.

Recursos: Voluntariat de la entitat. Serveis Tècnics Municipals. Subvencions i donacions.

 

ACCIONS FUTURES

Promoure el pas i transhumància de bestiar pels camins recuperats. Continuar amb la consolidació de les accions descrites en l'apartat anterior. Buscar noves formes de finançament estable, així com sinergies amb altres entitats.

Recursos: Voluntariat de la entitat. Serveis Tècnics Municipals. Subvencions i donacions.

bottom of page