top of page

Camp de Treball Internacional

Disseny, organització, posada a punt i execució d’un Camp de Treball Internacional dedicat a la posada en valor del respecte mediambiental, l’eco-educació i models alternatius d’aprenentatge, mitjançant el treball cooperatiu, solidari i voluntari amb la finalitat d’afavorir la protecció i millora de l’entorn natural i la recuperació i custòdia del territori.

Un Camp de Treball Internacional és un projecte de feina, convivència i aprenentatge comunitari juvenil dut a terme per un grup de persones voluntàries provinents de diferents parts del món. La seva durada varia entre 10 i 15 dies, les persones voluntàries treballen un màxim de sis hores diàries amb dos dies a la setmana de descans i hi ha entre 10 i 15 persones participants. L’entitat organitzadora es compromet a finançar l’allotjament i l’alimentació de tots les persones participants i a garantir la higiene i la seguretat del programa. També es fa càrrec de les despeses relacionades directament amb la realització del camp.

Hi ha organitzacions dedicades a la gestió de voluntariat internacional (CE, SCI, Cocat,...) que faciliten el contacte i l’arribada de les persones vingudes d’arreu.

  • Una edició realitzada i una altra en preparació

  • 19 persones voluntàries convivint durant un total de 15 dies.

  • 9 països diferents d’origen

  • Una edició permet avançar en la recuperació del territori a l’equivalent a un any de feina ordinària

El primer Camp de Treball Internacional, com a primera experiència desenvolupada al municipi de Vilanova i la Geltrú, ha estat, en línies generals, un èxit d’organització, i execució. Tanmateix, sense la col·laboració amb aliats estratègics, de caràcter públic i privat, no hagués estat possible. El SCI i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, han estat aliats clau en l’organització del campus. Les activitats complementàries al treball de camp a la zona objecte d’intervenció, ha afegit valor al coneixement assolit per les persones participants. Cultura, economia solidària, patrimoni, botànica i ecologia han estat àrees temàtiques que han contribuït amb coherència en la consecució de l’objectiu pretès.

 

ACCIONS EXECUTADES FINS A L’ACTUALITAT (2016-2017)        

Primera edició del Camp de Treball Internacional realitzat a Vilanova i la Geltrú durant l’estiu del 2017 a la zona del Turó del Sèu i del Camí d’Adarró a Cubelles, en una part del Camí Ramader de la Cerdanya a Marina (Vilanova i la Geltrú). Del dia 19 d’agost al 3 de setembre.

Recursos: Treball de persones voluntàries, finançament entitats privades i patrocini econòmic i logístic de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Amb un cost de 11.375,00€

 

ACCIONS FUTURES (2017-2018)

Segona edició del Camp de Treball Internacional

Recursos: Treball de persones voluntàries, finançament entitats privades i patrocini econòmic i logístic de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Amb un pressupost de 11.375,00€

bottom of page